2.10 | Το γεφύρι

Το πέτρινο γεφύρι είναι το πρώτο ιστάμενο μνημείο που συναντά κανείς στην αρχή του οδικού άξονα που συνδέει τη σύγχρονη πόλη των Σερβίων με το βυζαντινό λόφο. Βρίσκεται εκτός των τειχών γεφυρώνοντας το βαθύ φαράγγι του Αγίου Γεωργίου του Κρεμαστού (μικρό φαράγγι) και συνδέοντας τη βυζαντινή πόλη με την εύφορη κοιλάδα του Αλιάκμονα. Πρόκειται για μονότοξο πέτρινο γεφύρι με ημικυκλικό τόξο ανοίγματος 7,70 μ. Μέχρι το 1976, πριν την κατασκευή του σύγχρονου δρόμου, αποτελούσε μάλιστα το μοναδικό πέρασμα για τον βυζαντινό λόφο συνδέοντας τη σύγχρονη πόλη των Σερβίων με τη βυζαντινή. Η κατασκευή του τοποθετείται στον 19ο αιώνα.

 Κατά τη διάρκεια της μακράς ζωής του έχει υποστεί αναπόφευκτες φθορές, ανθρωπογενείς ή μη, οι οποίες με τη σειρά τους οδήγησαν σε άστοχες επεμβάσεις αποκατάστασής του, αλλοιώνοντας την αρχική μορφή του. Η μορφή του γεφυριού αποκαταστάθηκε από τον Δήμο Σερβίων-Βελβεντού με το έργο «Στερέωση-Αποκατάσταση της πέτρινης γέφυρας του Κάστρου των Σερβίων» που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013, Προσέγγιση Leader.

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Σαβιλλωτίδης, Κ. (1999) Τα Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μνημεία των Σερβίων. Σέρβια: Μορφωτικός Όμιλος Σερβίων ‘Τα κάστρα’.

Τσιάπαλη, Μ. (2022) Η καστροπολιτεία των Σερβίων, Θεσσαλονίκη: Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.