3 | Το αναστηλωτικό έργο

Το Υπουργείο Πολιτισμού εκτελεί συστηματικά έργα αναστήλωσης στην Καστροπολιτεία των Σερβίων έργα ήδη από τη δεκαετία του 1980. Το 1987 πραγματοποιήθηκαν αναστηλωτικές εργασίες στο μεταπύργιο διάστημα της ακρόπολης, αλλά και ενισχύθηκαν σημεία του δυτικού πύργου που παρουσίαζαν φθορές. Από τα έτη 1995-2000 πραγματοποιήθηκαν στην Επισκοπική Βασιλική και στον ναό των Αγίων Αναργύρων στερεωτικές εργασίες και εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών, ενώ το 2014 πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης των τοιχοποιιών στον ναό των Αγίων Θεοδώρων. Από το 2005 έως και το 2023 πραγματοποιήθηκαν με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής ένωσης σε τρεις διαδοχικές φάσεις εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης τμημάτων του κάστρου στο διάμεσο τείχος, το εξωτερικό τείχος και την πύλη του αλλά κυρίως στην ακρόπολη και την οχύρωσή της, με ολοκληρωμένες επεμβάσεις στον βόρειο και τον δυτικό πύργο της.