Η ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί έναν ψηφιακό οδηγό του αρχαιολογικού χώρου της Καστροπολιτείας των Σερβίων. Σε αυτήν θα βρείτε υλικό για την ιστορία της βυζαντινής πόλης των Σερβίων και αναλυτικά στοιχεία (φωτογραφικό υλικό, σχέδια, ιστορικά στοιχεία και βιβλιογραφία) για όλα τα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου των Σερβίων, καθώς και για το αναστηλωτικό έργο που έχει υλοποιηθεί σε αυτόν από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Στόχος της ιστοσελίδας είναι να ομαδοποιήσει πληροφορίες που βρίσκονται διασπαρμένες σε επιμέρους επιστημονικές δημοσιεύσεις και να αποδώσει στο ευρύ κοινό έναν χρηστικό πληροφοριακό οδηγό, ο οποίος θα εμπλουτίζεται και θα ανανεώνεται από το επιστημονικό προσωπικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης. Παράλληλα, ο επισκέπτης του αρχαιολογικού χώρου θα μπορεί να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα μνημεία της Βυζαντινής Καστροπολιτείας των Σερβίων κατά τη διάρκεια της περιήγησής του από την κινητή του συσκευή, αλληλοεπιδρώντας μάλιστα με τα ειδικά QR codes που βρίσκονται στις πληροφοριακές πινακίδες που έχουν τοποθετηθεί σε επιλεγμένα σημεία του χώρου.

Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας εντάσσεται στην υλοποίηση της Πράξης «Στερέωση και Αποκατάσταση του Δυτικού Πύργου στο Κάστρο Σερβίων», η οποία υλοποιήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ενότητες

Τα Σέρβια

Τα Μνημεία των Σερβίων

Το αναστηλωτικό έργο

Οδηγίες επίσκεψης