5. Επικοινωνία
Γενικές Πληροφορίες
Στοιχεία επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την παρούσα ιστοσελίδα και τον αρχαιολογικό χώρο της Καστροπολιτείας των Σερβίων, συμπληρώνοντας την παρακάτω Φόρμα επικοινωνίας.

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους ακόλουθους τρόπους:

Τηλέφωνο: 24610 98800 εσωτ. 3

Email: efakoz@culture.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης
Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής
50 004, Αιανή Κοζάνης

ή και δια ζώσης: Το Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, όπου είναι η έδρα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης. Η Υπηρεσία λειτουργεί καθημερινά εξυπηρετώντας το κοινό από τις 7:30 έως τις 15:30.