3.2 | Το έργο «Στερέωση και Αποκατάσταση του Δυτικού Πύργου στο Κάστρο Σερβίων»

IMG 4894

Το έργο: «Στερέωση και Αποκατάσταση του Δυτικού Πύργου στο Κάστρο Σερβίων» της Ομώνυμης Πράξης, που εντάχθηκε στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» εκτελέστηκε απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης κατά τα έτη 2020-2023 και ουσιαστικά αποτέλεσε την διαδοχική εξέλιξη του προηγούμενου έργου, εστιάζοντας πλέον στην αποκατάσταση του Δυτικού Πύργου. Καθ’ όλη τη διάρκεια […]

3.1 | Ιστορικό των αναστηλωτικών έργων

3

Η χρονολογική εξέλιξη των εργασιών στην περιοχή του κάστρου και συγκεκριμένα στην ακρόπολη, περιγράφεται παρακάτω: Το 1987 πραγματοποιήθηκαν αναστηλωτικές εργασίες στο μεταπύργιο διάστημα της ακρόπολης, αλλά και ενισχύθηκαν σημεία του δυτικού πύργου που παρουσίαζαν φθορές και απώλεια υλικού, όπως οι επάλξεις και μεμονωμένα τμήματα στις όψεις του.   Η πρώτη επιστημονική μελέτη που εκπονήθηκε και φορούσε […]