2.12 | Κινητά μνημεία

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται σταχυολογημένα κινητά ευρήματα τα οποία προέρχονται από τον αρχαιολογικό χώρο των Σερβίων και αποτελούν είτε τυχαία ευρήματα από τον συγκεκριμένο χώρο, είτε προϊόντα αρχαιολογικής έρευνας που διενεργήθηκε στο πλαίσιο αναστηλωτικών έργων.